زیرنویس فارسی Murdoch Mysteries 2008

Poster

Murdoch Mysteries 2008

جنايي , درام , راز آلود | 48 دقیقه | CBC شبکه | Canada ساخت
امتیاز: 8.1/10 از تعداد رای 8,026 نفر IMDb Rate
در سال 1890 (ویلیام مرداک) از تکنیک های رادیکال پزشکی قانونی از جمله شواهد انگشت نگاری و ردیابی، برای حل برخی از وحشتناک ترین قتل های شهر استفاده میکرد ...

Season 2
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S02E07.Big.Murderer.On.Campus.HDTV.IMovie-Dl download this subtitle lKouRoshl
30 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S02E06.Shades.of.grey.HDTV.iMovie-Dl download this subtitle lKouRoshl
36 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S02E05.The Green Muse.HDTV download this subtitle Rezaaa098
125 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S02E03.Dinosaur.Fever.HDTV.IMDB-DL download this subtitle Sina.N
220 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S02E02.Snakes.and.Ladders.HDTV.FA download this subtitle Sina.N
253 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S02E01.Mild.Mild.West.HDTV.IMDB-DL download this subtitle Sina.N
320 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S02E04.Houdini.Whodunnit.HDTV.IMDB-DL.FA download this subtitle Sina.N
23 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S02E08.I, Murdoch.HDTV.IMovie-Dl download this subtitle lKouRoshl
10 

Season 1
زیرنویس فارسی
Language نام رلیز / عنوان فیلم ، سریال   دانلود   مترجم تعداد دانلود
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E13.Annoying.Red.Planet.HDTV download this subtitle Sina.N
312 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E12.The.Rebel.and.the.Prince.HDTV download this subtitle Sina.N
303 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E11.Bad.Medicine.HDTV download this subtitle Sina.N
315 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E10.Child's.Play.HDTV download this subtitle Sina.N
320 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E09.Belly.Speaker.HDTV download this subtitle Sina.N
341 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E07.Body.Double.HDTV download this subtitle Sina.N
320 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E05.Till.Death.Do.Us.Part.HDTV download this subtitle Sina.N
348 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E04.Elementary.My.Dear.Murdoch.HDTV download this subtitle Sina.N
331 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E03.The.Knockdown.HDTV download this subtitle Sina.N
355 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E02.The Glass Ceiling.HDTV download this subtitle Sina.N
404 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E08.Still.Waters.HDTV download this subtitle Sina.N
38 
Farsi/Persian Murdoch.Mysteries.S01E06.Let.Loose.the.Dogs.HDTVMurdoch.Mysteries.S01E06.Let.Loose.the.Dog download this subtitle Sina.N
34 
Farsi/Persian Murdoch.Mystries.S01E01.(Power) download this subtitle shervin95
35